Dostarczamy Głos Przedsiębiorcom na Poziomie Krajowym i Europejskim Poprzez Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych (ESEM)

Dostarczamy Głos Przedsiębiorcom na Poziomie Krajowym i Europejskim Poprzez Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych (ESEM)

Przedsiębiorcy w sektorze ekonomii społecznej i solidarnej mają teraz możliwość skorzystania z innowacyjnej inicjatywy, która daje im szansę na wyrażenie swoich opinii i potrzeb na arenie krajowej i europejskiej.

Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych (ESEM) to projekt, który ma na celu stworzenie platformy dla przedsiębiorstw społecznych, aby ich głos miał wpływ na decydentów, urzędników, inwestorów, badaczy i praktyków zajmujących się wpływem społecznym.

ESEM w Skrócie

ESEM to pierwsze badanie przedsiębiorstw społecznych na poziomie europejskim. Jego głównym celem jest zbieranie opinii i doświadczeń przedsiębiorców społecznych oraz udostępnianie ich decydentom i twórcom polityk. Dlaczego to tak istotne? Posiadanie bardziej szczegółowej wiedzy na temat rzeczywistości przedsiębiorstw społecznych oznacza, że możliwe jest dostosowanie finansowania i polityk zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i krajowym, do ich potrzeb. To z kolei przyczynia się do przyspieszenia realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ do 2030 roku.

Wpływ Przedsiębiorców Społecznych

W poprzedniej edycji Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych ponad 2000 przedsiębiorców podzieliło się swoimi doświadczeniami. Wyniki tych badań już wpłynęły na kształtowanie polityk na szczeblu europejskim i krajowym. Opinie tych przedsiębiorców miały realny wpływ na decyzje rządów, edukatorów i twórców polityk. To dopiero początek, a nadchodzący cykl badań będzie miał jeszcze większy wpływ na kształtowanie przyszłości przedsiębiorstw społecznych.

Twoja Szansa na Wpływ na Przyszłość

Poprzez udział w badaniu Europejskiego Monitora Przedsiębiorstw Społecznych masz możliwość aktywnego kształtowania polityk dotyczących przedsiębiorstw społecznych i inwestycji. Twoje opinie i doświadczenia mogą wpłynąć na przyszłość Twojej organizacji oraz sektora jako całości. Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu, wyrażenia swojego zdania i bycia częścią tej ważnej zmiany.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o projekcie i badaniu, odwiedź stronę: Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych. Aby wziąć udział w badaniu, kliknij tutaj: Link do badania.

Twoje zaangażowanie może pomóc w kształtowaniu lepszej przyszłości dla przedsiębiorstw społecznych.

KOMENTUJ: