System zarządzania siecią produkcji rozproszonej grafika

Innowacja System Zarządzania Siecią Produkcji Rozproszonej

Sposób na wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw społecznych działających w jednej branży.

Innowacja ta jest branżowym modelem współpracy między przedsiębiorstwami ekonomii społecznej, który wykorzystuje do tego system informatyczno-logistyczny. Podstawą innowacji jest internetowe narzędzie służące do zarządzania produkcją w sieci przedsiębiorstw rozproszonych geograficznie i o różnych możliwościach wykonawczych. Narzędzie uzupełnia podręcznik wdrożeniowy. Zawiera on bardzo ważny komponent wiedzy, danych, informacji na temat budowy sieci produkcyjnej wykorzystującej współpracę, a także internetowy kreator zamówień.

W praktyce można to opisać następująco:

„System Zarządzania Siecią Produkcji Rozproszonej" to metodologia współpracy między przedsiębiorstwami społecznymi, które należą do branżowej sieci produkcyjnej, a są od siebie geograficznie oddalone i różnią się możliwościami produkcyjnymi. Lider i partnerzy produkcyjni wspólnie ustalają zasady kooperacji w sieci. Współpraca umożliwia realizację dużych zleceń dla prestiżowych marek/klientów, które byłyby dla podmiotów z sektora Ekonomii Społecznej niedostępne w przypadku działalności indywidualnej.

Paulina Ograbisz, współautorka innowacji, przedstawicielka Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej PANATO.

Kto może z niej korzystać?

Innowacja sprawdzi się w:

Innowacja była testowana i działa obecnie w branży tekstylno-szwalniczej, ale, po dostosowaniu, sprawdzi się także w sektorze gastronomicznym, budowlanym, itd.

 
 

 

 

NA CZYM POLEGA?

Innowacja jest próbą uporządkowania współpracy między przedsiębiorstwami społecznymi, które należą do branżowej sieci produkcyjnej, ale nie tylko są od siebie geograficznie oddalone, lecz także różnią się możliwościami produkcyjnymi, itd. Mają jednak lidera, który decyduje o kooperacji w sieci i czuwa nad tym.

Innowację tworzą: podręcznik, który zawiera check listę i zasady tworzenia sieci branżowej przedsiębiorstw społecznych z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami; wskazówki dotyczące planowania, wdrażania, zarządzania i optymalizacji wiodących procesów w przedsiębiorstwie, czyli produkcji, sprzedaży, zarządzania zespołem, logistyki, itd.; kreator produktu dostępny w sklepie on-line ułatwiający kontakt z klientem; a także pakiet szkoleń dla zespołu przedsiębiorstwa, lidera i sieci.

Autorzy i autorki innowacji to Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO, a powstanie modelu wspierał „Inkubator bez ścian” Fundacji Merkury.

POBIERZ MANUAL WDROŻENIOWY!

Nowy manual wdrożeniowy dla modelu zarządzania siecią produkcji rozproszonej pt. „W sieci produkcji”. Model został zaktualizowany na podstawie ewaluacji wykonanej po 5 latach funkcjonowania Sieci. POBIERZ!

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz!
Eliza Gryszko: eliza.gryszko@fise.org.pl

Videopodcast - rozmowa z Pauliną Ograbisz i Dorotą Gawarkiewicz

Przedstawicielki PANATO wyjaśniają czym jest innowacja i co z jej działania wynika dla ich organizacji. 

Innowacja społeczna “System zarządzania siecią produkcji rozproszonej” była rozwijana w ramach projektu „Katalizator Innowacji Społecznych” realizowanego przez Fundację
Stocznia i Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Poznaj działania Katalizatora Innowacji Społecznych: www.innowacjespoleczne.org.pl