XIV edycja Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej (OSES) już 17 listopada (zapisy)

XIV edycja Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej (OSES) już 17 listopada (zapisy)

Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej to coroczna ogólnopolska konferencja poświęcona przedsiębiorczości społecznej, gromadząca praktyków, teoretyków, przedstawicieli administracji państwowej i samorządów, przedsiębiorców i naukowców. W tym roku odbędzie się już po raz 14! 

W imieniu Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej (SKES) zapraszamy do wzięcia udziału w debacie Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej w ramach Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej (OSES), która odbędzie się 17 listopada 2022 r. w Pałacyku Ksawerego Konopackiego w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 11/13, w dzielnicy Praga-Północ, w godzinach 14:30 – 16:30. 

W tym roku w ramach OSES poszukamy odpowiedzi na następujące pytania: 

  • Krajowy Plan Odbudowy – co może przynieść nowego? Jakie środki i na co rząd przewidział dla ES w KPO i jak je optymalnie wykorzystać? 
  • Co powinien finansować rządowy program wsparcia ES przewidziany w Ustawie o Ekonomii Społecznej? 
  • Czy potrzebny jest fundusz wsparcia przedsiębiorczości społecznej? Z jakich środków powinien powstać i co finansować?  

Osoby, które potwierdziły swój udział w debacie to mi.in Aleksandra Dmitruk (MFiPR), Małgorzata Saracyn (MRiPS), Paweł Chorąży (BGK), Cezary Miżejewski (OZRSS), Joanna Wardzińska (SKES) i Tadeusz Durczok (Stow. Współpracy Regionalnej). 

Debatę poprowadzi Tomasz Schimanek (Akademia Rozwoju Filantropii). 

Szczegółowe informacje dot. debaty można uzyskać kontaktując się z jej organizatorami.  

WAŻNE! Do udziału w OSES wymagana jest rejestracja poprzez formularz dostępny na tej stronie. Rejestracja zostanie zamknięta 14.11 na koniec dnia. 

Prosimy również o samodzielne zarezerwowanie noclegu, jeśli są Państwo spoza Warszawy.   

Serdecznie zapraszamy! 

Więcej informacji na temat debaty SKES udzielają: 

Pani Urszula Fila-Kicman                                               
Związek Lustracyjny Spółdzielni                                   
telefon: +48 (22) 628 27 63                                            
e-mail: asystentka@zlsp.org.pl                                      

Pani Marta Stachowiak
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych  
telefon: +48 570 232 802 
e-mail: marta.stachowiak@fise.org.pl  

KOMENTUJ: