Spotkanie o ekonomii społecznej w DK Zacisze
Porozmawiamy o Ekonomii Społecznej

Spotkanie o ekonomii społecznej w DK Zacisze

W Polsce działa 100 tys. podmiotów ekonomii społecznej. W tym 85 tys. organizacji pozarządowych, 1500 spółdzielni socjalnych, 1200 jednostek reintegracyjnych.  

Ekonomia społeczna to działalność, która wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego. Ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu i łagodzić napięcia społeczne. Jej działania nie są nakierowane na maksymalizację zysku.  

Odpowiada priorytetom Unii Europejskiej: spójności społecznej, pełnemu zatrudnieniu i walce przeciwko biedzie, demokracji uczestniczącej, lepszemu zarządzaniu oraz stabilnemu rozwojowi. 

Czy Ty wiesz jakie działania możesz realizować w ramach ekonomii społecznej? Jaki wpływ może wywrzeć na aktywność obywatelską? Jakie konkretne dobro może przynieść Twojej lokalnej społeczności i obywatelom? 

Warszawski OWES i Dom Kultury Zacisze zapraszają na spotkanie poświęcone ekonomii społecznej.  

O ideach i celach ekonomii społecznej opowie Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.  

Prężnie działające przedsiębiorstwa ekonomii społecznej przedstawi Robert Dzięgielewski. 

O działaniach na rzecz społeczności Targówka opowie Jolanta Zientek-Varga, lokalna aktywistka. 

Po spotkaniu będziecie wiedzieć jak zacząć działać, czy i dlaczego warto angażować się w społeczne. 

 
Zapisy przez formularz lub mailowo pod adresem: owes@fise.org.pl
Spotkanie bezpłatne, współfinansowane ze środków UE w ramach EFS.
Zapraszamy.
 

KOMENTUJ: