Projekt BaSE – Rozwój Umiejętności i Szkoleń w Ekonomii Społecznej

Projekt BaSE – Rozwój Umiejętności i Szkoleń w Ekonomii Społecznej

Sieć Diesis, organizacja zajmująca się rozwojem Ekonomii Społecznej, ogłosiła nowy projekt o nazwie BaSE – Rozwój Umiejętności i Szkoleń w Ekonomii Społecznej. Celem tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie zdolności Ekonomii Społecznej i rozwoju kapitału ludzkiego w sektorze, szczególnie w zakresie zielonej transformacji, cyfryzacji i inkluzji społecznej.

BaSE to innowacyjny projekt, który ma na celu zidentyfikowanie i rozwinięcie umiejętności pracowników Ekonomii Społecznej w dziesięciu europejskich krajach, m.in. Hiszpanii, Francji, Belgii, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Słowenii, Polsce, Rumunii i Grecji. Badanie, które rozpoczyna się 5 czerwca, ma na celu zebranie informacji dotyczących potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych pracowników sektora.

Projekt BaSE oferuje wiele korzyści dla osób zainteresowanych Ekonomią Społeczną. Przede wszystkim, projekt wspiera opracowanie długoterminowej i zrównoważonej strategii, która zapewni odpowiednie edukację i szkolenia dla pracowników sektora. Dzięki temu, tworzone będą bardziej skoordynowane i efektywne programy szkoleniowe, dostosowane do rzeczywistych potrzeb pracowników Ekonomii Społecznej.

Uczestnicy projektu BaSE będą mieć również dostęp do bezpłatnych szkoleń, organizowanych w ramach inicjatywy. Szkolenia te mają na celu przekwalifikowanie i podniesienie kwalifikacji pracowników, szczególnie w obszarach zielonej transformacji, cyfryzacji i innych kluczowych dziedzin sektora.

Projekt BaSE zachęca także do aktywnego uczestnictwa w ekosystemie Ekonomii Społecznej na poziomie europejskim. Poprzez udział w projekcie, osoby zainteresowane będą miały możliwość wymiany doświadczeń i budowania relacji z profesjonalistami z różnych krajów. To doskonała okazja do rozwoju sieci kontaktów i nawiązania współpracy na europejskim poziomie.

Aby skutecznie przeprowadzić badanie, projekt BaSE dąży do zebrania danych od co najmniej 30 organizacji Ekonomii Społecznej w każdym z dziesięciu objętych projektem krajów. W tym celu, istotne jest rozpowszechnienie ankiety wśród menedżerów organizacji, którzy zostaną poproszeni o przekazanie jej swoim pracownikom.

Ankieta została zaprojektowana tak, aby zajęła około 10-15 minut. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w badaniu, więcej informacji znajdziesz na stronie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych lub wypełnij ankietę od razu klikając w obrazek poniżej.

Diesis jest przekonane, że zebrane informacje pozwolą na skuteczne wsparcie sektora Ekonomii Społecznej w Europie. Dziękujemy z góry za udzielenie ważnej informacji zwrotnej, która przyczyni się do rozwoju tej istotnej dziedziny.

KOMENTUJ: