Trwa 10. edycja Konkursu [eS] na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. Do końca zgłoszeń zostało już tylko kilka dni!

Trwa 10. edycja Konkursu [eS] na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. Do końca zgłoszeń zostało już tylko kilka dni!

Z przyjemnością ogłaszamy, że 10. edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia już się ropoczeła. W Konkursie [eS] zostaną nagrodzeni ci, którzy z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną z zaangażowaniem w rozwiązywanie ważnego problemu społecznego.

W zeszłym roku, ze względu na pandemię, musieliśmy przełożyć jubileuszową edycję. Tym bardziej cieszy nas to, że możemy wrócić i kontynuować działania doceniające ogromnie ważną pracę przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

Aktywny formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie www konkursu do 11 lipca 2021 roku. Wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione przez ekspertów społecznych i ekonomicznych. W około dziesięciu najwyżej ocenionych przedsiębiorstwach odbędą się wizyty studyjne, po których sformułowane zostaną rekomendacje dla Rady Konkursu. Rada wybierze laureatów trzech nagród: Nagrody Głównej (15 000 złotych), Nagrody Pomysł na Rozwój (10 000 złotych) i Nagrody Odkrycie Roku (5 000 złotych). Nagroda Publiczności (5000 złotych) zostanie przyznana na podstawie wyników otwartego dla wszystkich głosowania internetowego.

Kto może się zgłosić?

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące działalność gospodarczą lub zakład aktywności zawodowej, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych. Również osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej, a także spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W Konkursie istnieje także możliwość nominowania podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki temu instytucje z regionu, najlepiej znające podmioty ze swojego otoczenia, mogą zarekomendować znane im firmy społeczne do udziału w Konkursie. Liczymy, że dzięki temu w Konkursie będą reprezentowane wszystkie regiony. Do Konkursu można nominować podmioty, które działają przynajmniej 12 miesięcy i których działalność zasługuje na dostrzeżenie i wyróżnienie.

Ogłoszenie wyników

Tegoroczną edycję Konkursu zakończy uroczysta Gala, która odbędzie się w listopadzie w Warszawie. To wtedy poznamy najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku.

Partnerami 10. edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia są: Orange Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Grupa ANG S.A., TISE SA, PwC Polska i Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Konkursowi patronują: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej, Ekonomia Społeczna.pl oraz Portal NGO.pl.

Wszystkie informacje odnośnie Konkursu [eS], jego regulamin oraz link do formularza zgłoszeniowego można znaleźć na stronie: www.konkurs-es.pl

KOMENTUJ: