Sprostowanie wywiadu pt. „Szansa stracona”

Sprostowanie wywiadu pt. „Szansa stracona”

Sprostowanie do wywiadu autorstwa red. Agaty Jankowskiej z Julią Koczanowicz-Chondzyńską, prezeską Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych pt.:”Szansa stracona” (ekonomiaspoleczna.pl, 24 listopada 2022 r.).

W wywiadzie autorstwa red. Agaty Jankowskiej z Julią Koczanowicz-Chondzyńską, prezeską Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych opublikowanym na portalu ekonomiaspoleczna.pl 24 listopada 2022 r., zatytułowanym: ”Szansa stracona”, w drugim pytaniu dotyczącym okoliczności powstawania nowej ustawy o ekonomii społecznej, prezeska FISE mówi:

Wówczas FISE, tak jak dziesiątki innych organizacji, zgłosiliśmy swoje wątpliwości. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zebrało uwagi od aktorów sceny społecznej z całej Polski. Uwag było setki, niestety nigdy nie podjęto otwartego dialogu i nie podano ich do informacji publicznej.

Powyższe stwierdzenie nie jest prawdą.

Sprostowanie Julii Koczanowicz-Chondzyńskiej

„Udzielając wywiadu nie miałam pełnej informacji o procesie konsultacji społecznych wokół ustawy. Po publikacji wywiadu uzyskałam informacje od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o tym, że cały proces podano do informacji publicznej, poczynając od zebranych stanowisk zgłoszonych w ramach opiniowania, jak i pism kierujące projekt ustawy do opiniowania, po projektu ustawy. Wspomniany proces można prześledzić na stronie  https://www.legislacja.gov.pl/projekt/12346902/katalog/12788700#12788700. Dziękuję Dyrektorce Departament Ekonomii Społecznej, pani Andżelice Wardędze za inspirującą rozmowę i wskazanie miejsca, w którym można zapoznać się przebiegiem prac nad nową ustawą o ekonomii społecznej.”

KOMENTUJ: