Letnia szkoła w Kanadzie

Letnia szkoła w Kanadzie

W 2016 roku rząd Quebec’u (miasto i prowincja w Kanadzie) rozpoczął realizację strategii „2030 Youth Policy – Together for Present and Future Generations” (2030 Polityka młodzieżowa – razem dla obecnych i przyszłych pokoleń ang.red.), przeznaczając ponad 200 milionów dolarów kanadyjskich na wsparcie działań skierowanych do młodych ludzi w wieku od piętnastu do dwudziestu dziewięciu lat. Strategia zakłada trzy pięcioletnie plany działania, a ogólnym celem jest znalezienie trwałych rozwiązań kryzysu demograficznego w Quebec’u, gdzie liczba ludności szybko maleje, a jednocześnie znaczna liczba mieszkańców Quebeku osiąga wiek emerytalny. Wyliczono, że w trakcie trwania projektu, wśród mieszkańców prowincji Quebec’u  po raz pierwszy w historii będzie więcej emerytów, niż osób wchodzących na rynek pracy.

Spółdzielnia usług dla młodzieży 

Strategia działania zakłada interwencję w pięciu obszarach życia społecznego – zdrowie, edukacja, obywatelstwo, zatrudnienie, przedsiębiorczość i sukcesję czyli przekazanie sterów firmy następnym pokoleniom. Jednym z narzędzi projektu jest wdrożenie eksperymentalnych programów umożliwiających młodym ludziom doświadczanie spółdzielczej przedsiębiorczości poprzez utworzenie „Youth COOP” i „Youth Services Cooperatives”. Pierwszy jest narzędziem skierowanym do osób w wieku 15-19 lat, które chcą realizować projekty w szkołach lub w społecznościach lokalnych.

Spółdzielnie Usług dla Młodzieży (Youth Services Cooperatives) z kolei składają się z programów, w ramach których młodzi uczniowie są szkoleni w zakresie zakładania spółdzielni pracy w okresie letnim, jako pracy w niepełnym wymiarze godzin, świadcząc usługi na rzecz lokalnej społeczności. Głównym partnerem rządu w tym działaniu jest Conseil québécois de la Coopération et de la Mutualité (CQCM), organizacja reprezentująca wszystkie sektorowe i regionalne organizacje spółdzielcze w Quebec’u.

Projekt CJS z Francji

Zainteresowani i zainspirowani tą inicjatywą francuscy spółdzielcy stworzyli podobny projekt skierowany do swoich obywateli.

O jego odbiorze i nie małym sukcesie usłyszycie już niebawem, podczas Konferencji 1 grudnia. Jeśli temat was interesuje i sądzicie, że takie praktyki dałoby się przenieść na polski grunt, to nie może Was na nim zabraknąć!     

 

KOMENTUJ: