Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko” w Zawadzkiem

Nagroda główna i tytuł Przedsiębiorstwo Społeczne 2019 roku! Takie historie pokazują, że zawsze najważniejsi są ludzie, ich pomysły i wola działania. Nawet daleko od większych ośrodków, na wsi, można stworzyć wspaniałe, wprost niezwykłe miejsce. Tym fenomenem jest jedyny w Polsce dom opieki dla osób starszych i przewlekle chorych, w którym pracują osoby z niepełnosprawnościami. Trudno w to wszystko uwierzyć, a jednak.

0 Komentarzy